Kārķu pagasta zemnieku saimniecībā ''Rudzīši'' iespējams apskatīt dažādus mājputnus - vistas, tītarus, dažādu šķirņu pīles un zosis. Saimniecībā mīt arī Mangalica cūkas jeb ''aitu cūkas'', kā arī aitas un kazas. Putnu un mājdzīvnieku apskate iespējama ar iepriekšēju pieteikšanos.   Saimniecībā ...

01.10.2020

9.augustā, Valkas novada domes kooperācijas speciāliste Sniedze Ragže, tūrisma informācijas biroja vadītājs Dainis Čapiņš, lauku tūrisma speciāliste Sandra Pilskalne un sabiedrisko attiecību speciāliste Aksana Markoviča, apciemoja 5 novada mājražotājus. Tūrisma informācijas birojs vēlas piedāvāt iespēju tūristiem un citiem ...

01.10.2020

Jaunais skatu tornis atrodas aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja”, Valkas novada Zvārtavas pagastā. Dabas baudītāji  no torņa 27 metru augstumā var redzēt Gauju, tās līkumus un apkārtni – pļavas un mežus. Blakus tornim atrodas stāvlaukums.   GPS: 57,664429, 26,201826       Foto: ...

01.10.2020

"Lejaskukri" ir vieta, kur mitinās vairāk nekā 100 gadus senas koka mājas un dzeguļu paksis, kā arī tikpat senas dzimtas vērtības. Šajās sienās priecājušies, raudājuši, bažījušies par nākotni, sūri strādājuši, ķīvējušies un mīlējušies vienas dzimtas ļaudis 149 gadu garumā, ...

01.10.2020

Kokšu ezeru dabas taka atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā „ Ziemeļgauja”.  Gar taku izvietotajos stendos  atrodama  informāciju  par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, par Ziemeļgauju un tās dabas bagātībām  –mežu un ūdeņu biotopiem, dažādu sugu dzīvotnēm, ...

01.10.2020

Vijciema Čiekurkalte ir viena no vecākajām Latvijā, kurā vel joprojām tiek izmantotas 100 gadus vecās oriģinālās iekārtas.   19. gadsimta beigās, kad Ziemeļvidzemi, sevišķi Vijciema apkārtni, skāra plaši meža ugunsgrēki, bija jādomā kā mežu atjaunot. Tika nolemts šajā apkārtnē celt čiekuru kalti, ...

01.10.2020

Aktīvā tūrisma piedāvājums: Piemājas saimniecībā “Kalnbundas” Jūs varat pavadīt interesantu un aktīvu laiku. šeit ir pieejama kempinga vieta , ugunskura vieta, izjādes ar zirgiem profesionāļu uzraudzībā, ziemas sezonā ir iespēja pavizināties ar zirgu vilktām ragavām. Ja vēlaties apgūt iemaņas jātnieku ...

01.10.2020

Viesu nams "Ausmas"  ir izveidots 200 gadu vecās Omuļu pusmuižas - brūža telpās, kur viesu nams darbojas vairāk kā 10 gadus,  uzņemot  gan lielus, gan mazus apmeklētājus.  Viesu namā "Ausmas"  kamīnzālē ir iespēja uzņemt līdz 50 viesiem, pieejamas 30  gultas vietas 5 numuros un ēdināšanas pakalpojumi. ...

01.10.2020

Atrodas 2.1 km no Zīles un ir kā turpinājums Zīles dabas takai, tās garums 0.5 km, apmēram 45 minūšu gājienā ar kājām.   Dabā iezīmēta taka ar informatīvajiem stendiem par augu daudzveidību sausās un kaļķainās pļavās, par simtgadīgiem ozoliem, kuros mīt lapu koku praulgrauži, par upju palieņu pļavām, par vecupēm ...

01.10.2020

Taka sākas Zīles centrā. Zīlē var nokļūt, nogriežoties no Valkas – Smiltenes šosejas, sekojot norādei uz SIA “Ieviņas” kokzāģētavu. Dabas takā ir dažādi apskates objekti – galvenokārt Eiropas nozīmes īpaši aizsargājami mežu biotopi, piemēram, nogāžu un upju palieņu meži, kuros aug veci ...

01.10.2020

Viena no astoņām Latvijā esošajām koka dēlīšu apšuvuma baznīcām, kas celta 1852.gadā. Šeit atrodas republikas nozīmes mākslas pieminekļi – altāris, un kokā gleznota altārglezna „Svētais vakarēdiens”. Apskate par ziedojumiem.   Vijciema baznīca, celta 18. gs., ir vienjoma halles tipa ...

01.10.2020

Mūsdienās joprojām apskatāmas visai iespaidīgas 14.-16 gs. celtās Livonijas ordeņa pils drupas ar apaļu stūra torni četru stāvu augstumā.   Ērģemes pilsdrupas ir valsts nozīmes vēstures un arheoloģijas piemineklis. Pirmo reizi rakstos pils minēta 1323.gada maijā. Celta ap 1320. gadu, pēc Livonijas ordeņa mestra Gerhards fon ...

01.10.2020

Briežu dārzā, kura kopējā platība ir aptuveni 220 ha, dzīvo aptuveni 150 brieži un dažas stirnas, gaļas lielopi un aitas, kurus ir iespējams novērot no skatu torņa. Ir iespējams iznomāt velosipēdus, interesentiem – sportings (šaušanas disciplīna ar mākslīgiem lidojošajiem mērķiem).   Apmeklējumu ...

01.10.2020

Lustiņdruva atrodas Valkas novada Kārķu pagastā, blakus pagasta centram – Ķires labajā krastā. Vēsturiski šī vieta jau muižas laikos un pirmajā brīvvalsts laikā bijusi domāta kā atpūtas mežs.  Pēdējo 10 gadu laikā šeit pašvaldība attīstīta interesantu dabas taku, atbilstoši nosaukumam  ...

01.10.2020

18.-19.gs. Vidzemes zemnieku sēta „Ielīcas” ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kurš savu atdzimšanu ir sācis 2006.gadā. „Ielīcas” atrodas Valkas rajonā Vijciema pagastā. Šobrīd zemnieku sēta „Ielīcas” ir restaurācijas/renovācijas periodā un to ir iespējams aplūkot braucot ...

01.10.2020