Teju divdesmit gadus Andris Krieviņš ar ģimeni darbojas bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas tiek attīstīta, lai saglabātu Latvijas un Ziemeļgaujas unikālo vērtību – parkveida pļavas. Esošajā bioloģiskajā saimniecībā tiek audzēti gaļas liellopi – Skotu Hailandes un Šarolē šķirnes govis, kā ...

19.06.2024

Ziediņi zied!   Ziediņu dārzs ir kolekciju dārzs, kurā aug vairāk kā 2000 visdažādāko krāsu un formu rožu krūmu, vairāk kā 200 peoniju šķirņu un simtiem citu ziemciešu, krūmiņu un skujeņu. Pavasaros dārza rota ir bagātīgā narcišu kolekcija, tulpes un citas pavasara ziedētājas, bet rudeņos dārzu ...

19.06.2024

Kārķu pagasta zemnieku saimniecībā ''Rudzīši'' iespējams apskatīt dažādus mājputnus - vistas, tītarus, dažādu šķirņu pīles un zosis. Saimniecībā mīt arī Mangalica cūkas jeb ''aitu cūkas'', kā arī aitas un kazas. Putnu un mājdzīvnieku apskate iespējama ar iepriekšēju pieteikšanos.   Saimniecībā ...

19.06.2024

Tehnisku un cilvēku drošības aspektu dēļ nav pieejams apmeklētājiem!   Jaunais Cirgaļu skatu tornis atklāts 2015.gadā. Tas atrodas aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja”, Valkas novada Zvārtavas pagastā.   Dabas baudītāji  no torņa 27 metru augstumā var redzēt Gauju, tās līkumus un apkārtni ...

19.06.2024

"Lejaskukri" ir vieta, kur mitinās vairāk nekā 100 gadus senas koka mājas un dzeguļu paksis, kā arī tikpat senas dzimtas vērtības. Šajās sienās priecājušies, raudājuši, bažījušies par nākotni, sūri strādājuši, ķīvējušies un mīlējušies vienas dzimtas ļaudis 149 gadu garumā, ...

19.06.2024

Kokšu ezeru dabas taka atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā „ Ziemeļgauja”.  Gar taku izvietotajos stendos atrodama  informāciju  par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, par Ziemeļgauju un tās dabas bagātībām  –mežu un ūdeņu biotopiem, dažādu sugu dzīvotnēm, putniem ...

19.06.2024

Vijciema Čiekurkalte ir viena no vecākajām Latvijā, kurā vel joprojām tiek izmantotas 100 gadus vecās oriģinālās iekārtas.   19. gadsimta beigās, kad Ziemeļvidzemi, sevišķi Vijciema apkārtni, skāra plaši meža ugunsgrēki, bija jādomā kā mežu atjaunot. Tika nolemts šajā apkārtnē celt čiekuru kalti, ...

19.06.2024

Aktīvā tūrisma piedāvājums: Piemājas saimniecībā “Kalnbundas” Jūs varat pavadīt interesantu un aktīvu laiku. šeit ir pieejama kempinga vieta , ugunskura vieta, izjādes ar zirgiem profesionāļu uzraudzībā, ziemas sezonā ir iespēja pavizināties ar zirgu vilktām ragavām. Ja vēlaties apgūt iemaņas jātnieku ...

19.06.2024

Viesu nams "Ausmas" ir izveidots 300 gadu vecās Omuļu pusmuižas - brūža telpās, kur viesu nams darbojas vairāk kā 10 gadus, uzņemot gan lielus, gan mazus apmeklētājus.   Viesu namā "Ausmas"  kamīnzālē ir iespēja uzņemt līdz 40 viesiem, pieejamas 30 gultas vietas 5 numuros. Pieejami arī ēdināšanas pakalpojumi. ...

19.06.2024

Atrodas 2.1 km no Zīles, tās garums 0.5 km, apmēram 45 minūšu gājienā ar kājām.   Dabā iezīmēta taka ar informatīvajiem stendiem par augu daudzveidību sausās un kaļķainās pļavās, par simtgadīgiem ozoliem, kuros mīt lapu koku praulgrauži, par upju palieņu pļavām, par vecupēm un to veidošanos.   Iespēja ...

19.06.2024

Viena no astoņām Latvijā esošajām koka dēlīšu apšuvuma baznīcām, kas celta 1852.gadā. Šeit atrodas republikas nozīmes mākslas pieminekļi – altāris, un kokā gleznota altārglezna „Svētais vakarēdiens”. Apskate par ziedojumiem.   Vijciema baznīca, celta 18. gs., ir vienjoma halles tipa ...

19.06.2024

Mūsdienās joprojām apskatāmas visai iespaidīgas 14.-16 gs. celtās Livonijas ordeņa pils drupas ar apaļu stūra torni četru stāvu augstumā.   Ērģemes pilsdrupas ir valsts nozīmes vēstures un arheoloģijas piemineklis. Pirmo reizi rakstos pils minēta 1323.gada maijā. Celta ap 1320. gadu, pēc Livonijas ordeņa mestra Gerhards fon ...

19.06.2024

Briežu dārzā, kura kopējā platība ir aptuveni 220 ha, dzīvo aptuveni 150 brieži un dažas stirnas, gaļas lielopi un aitas, kurus ir iespējams novērot no skatu torņa. Ir iespējams iznomāt velosipēdus, interesentiem – sportings (šaušanas disciplīna ar mākslīgiem lidojošajiem mērķiem).   Apmeklējumu ...

19.06.2024

Lustiņdruva atrodas Valkas novada Kārķu pagastā, blakus pagasta centram – Ķires labajā krastā. Vēsturiski šī vieta jau muižas laikos un pirmajā brīvvalsts laikā bijusi domāta kā atpūtas mežs.  Pēdējo 10 gadu laikā šeit pašvaldība attīstīta interesantu dabas taku, atbilstoši nosaukumam  ...

19.06.2024

18.-19.gs. Vidzemes zemnieku sēta „Ielīcas” ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kurš savu atdzimšanu ir sācis 2006.gadā. „Ielīcas” atrodas Valkas novada Vijciema pagastā. Šobrīd zemnieku sēta „Ielīcas” ir restaurācijas/renovācijas periodā un to ir iespējams aplūkot ...

19.06.2024