Automašīnas novietošana

Automašīnas novietošana pilsētas un novada stāvlaukumos ir bez maksas!