2014.gada 15.novembrī atklātais piemineklis pirmajam Latvijas ministru prezidentam Kārlim Ulmanim atrodas Valkā, Lugažu laukumā. Zīmīgi, ka Lugažu laukuma parkā joprojām atrodas K.Ulmaņa stādītais ozols.   K.Ulmaņa 2,5 metrus augstais krūšutēls ir tapis no Somijas granīta pēc Kārļa Zāles 1937.gadā veidotā Kārļa ...

18.02.2018

Esiet sveicināti Valkā – pilsētā, kur sākas Latvija!   Esiet sveicināti Valgā – pilsētā, kur sākas Igaunija!   Esiet sveicināti Valkas novadā – Latvijas Ziemeļu vārtos!   Esiet sveicināti Valgas apriņķī – Igaunijas Dienvidu vārtos!   Vieta, kur paveras unikāla iespēja pilsētas ...

18.02.2018
18.02.2018

Muzejs dibināts 1970. gadā. Ēka celta no 1850. līdz 1853. gadam speciāli Vidzemes draudžu skolu skolotāju semināram. Atrašanās vēsturiskajā ēkā noteikusi muzeja misiju: popularizēt latviešu pedagoga un koru kultūras pamatlicēja Jāņa Cimzes un viņa audzēkņu atstāto kultūras mantojumu, veicināt sabiedrības ...

18.02.2018

Baznīca atrodas pašā Valkas centrā, Raiņa un Rīgas ielu krustojumā. Mūsai un Mēmelei satekot, redzama Lielupe, Raiņa un Rīgas ielai satiekoties – baznīca.   Pirmo reizi baznīcas vārds vēstures avotos parādās 1477. gadā. Stilistiski Baznīca būvēta kā bazilikas tipa baznīca – vienkārša un askētiska, ...

18.02.2018

Ejot pa Sēlijas ielu, objekts atrodas tilta kreisajā pusē. Ir versija, ka Putraskalna nosaukums radies no Putras ciema, kuru 1875. gadā izveidoja Paju muižas nomnieks Pencis. Putraskalns bijis igauņu-somu rakstnieces Hellas Vuolijoki (1886-1954) un igauņu dīvas Līnas Reimanes (1892-1961) bērnības rotaļu vieta. Takā ir izveidoti pastaigu ...

18.02.2018

Valkas rietumos, starp kokiem, zālienu un Pedeles upes senleju izvietota brīvdabas dziesmu un deju svētku estrāde.   Vieta ir zīmīga ar to, ka estrādes un skatītāju vietas atdala cauri Valkas pilsētai plūstošā Pedeles upe. Skatītāju vietas un skatuvi savieno pāri upei uzceltie divi tiltiņi. Estrādei ir 2000 vietas un 3-5 ...

18.02.2018

Piemiņas akmeni atklāja 1996.gada 14.jūnijā. Piemiņas vietas izveidošanas darbus vadīja toreizējā Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja Inta Laganovska un Valkas rajona galvenā arhitekte Sarmīte Spuldzeniece. Laukakmeņus sagādāja Valkas PMK-28 (direktors Juris Biezais). Plāksne tika izgatavota darbnīcā Valmierā. Pirms ...

18.02.2018

Turpat netālu no Brīvdabas estrādes, Avotkalna virsotnē, atrodas šūnakmenī cirsta skulptūra “Koklētājs”, kas tika uzstādīta 1972. gadā par Vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku simtgadei. Tās autori ir tēlnieki O. Siliņš un A. Voitkāns, kā arī arhitekts V. Šusts.   Aktīvās atpūtas ...

18.02.2018

Zāģezera tuvumā no zemes dzīlēm iztek valcēniešu izsenis  iecienītais avotiņš. 2009. gada vasarā notika ideju konkurss – vārda došana avotiņam. Iedzīvotāji aktīvi izteica savus variantus, kā rezultātā iemīļoto ūdens ņemšanas vietu dēvē par Zāģavotu. 2010. gadā tika veikta Zāģavota labiekārtošana: ...

18.02.2018

Valkas pilsētas ziemeļrietumu daļā atrodas Zāģezers- platība – 13ha. Zāģezers (Kalndzirnavu ezers) ir caurteces ūdenskrātuve, kas izveidota no Pedeles upes ūdeņiem. Zāģezers iekļaujas Peipusa ezera sateces baseinā. Ezera vidējais dziļums ir 1.4m, maksimālais – 2.1m. Ezera dibens dūņains. Pie Pedeles upes iztekas no ...

18.02.2018

“Saulītes” dalībnieces savos darinājumos apvieno seno amatu noslēpumus ar mūsdienīgiem materiāliem. Rokdarbnieces labprāt dalās pieredzē radošajās darbnīcās, tirgo darbus uz vietas un izbraukumos.   Apmeklējumu saskaņot iepriekš!   Atrašanās vieta: E. Dārziņa iela 8, Valka. GPS 57°46’26’’ ...

18.02.2018

1924. gadā sāk celt Krājaizdevu sabiedrība pie Valkas Viesīgās biedrības, lai veicinātu vietējo kultūras darbu. Tautas namu projektēja arhitekts Augusts Raisters. Nams veidots neoklektisma stilā un ir viens no 1920.- 30. gadu izcilākajiem sabiedrisko celtņu piemēriem Ziemeļvidzemē.   Atrašanās vieta: Em.Dārziņa ...

18.02.2018

Jāni Cimzi apglabāja Lugažu evanģeliski luteriskās draudzes kapos, kurus 1981. gadā pārdēvēja par Cimzes kapiem.Par audzēkņu un cienītāju savāktajiem līdzekļiem 1888.gada augustā atklāja Liepājas arhitekta Kortha veidoto pieminekli J.Cimzem atdusas vietā. Teksts latviešu, igauņu un vācu valodā vēsta, ka to „savam ...

18.02.2018

Viena no slepenākajām vietām kādreizējā Padomju Latvijā. Par atrašanos šajā teritorijā draudēja bargs sods. Bunkuri ir bijušais raķešu vadības punkts un patvertne. Bunkurus izveidoja pagājuša gadsimta 50/60to gadu mijā Padomju armijas vajadzībām.   Celtnes izveidošanai ar milzīgām ...

18.02.2018