Stacijas ēka celta apt. 1896./97.g. Vilcienu kustību šaursliežu (750 mm) dzelzceļa līnijā Valka – Rūjiena – Pērnava atklāja 1896.gada oktobrī (1.vilciens sācis kursēt 1897.g.).   Pirmā pasaules kara laikā dzelzceļš tika stipri izpostīts, bet jau 1921.gada 6.septembrī neatkarīgā Latvijas valsts, ...

13.06.2024

Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra projekta mērķis ir apvienot Igaunijas pilsētu Valgu un Latvijas pilsētu Valku – veidojot kopēju pārrobežu pilsētas telpu.   Projekta izstrādes laikā ir uzbūvēts jauns Valkas centrālais laukums, kas tiks izmantots kultūras pasākumiem, brīvdabas tirgiem un cita veida saietiem. Laukuma ...

13.06.2024

Šis uzraksts ir biedrības “Atbalsts Valkai” un SIA “Pepi RER” valdes priekšsēdētāja Imanta Šteina ideja un dāvinājums Valkas novada domei. Vides objekta idejas un dizaina autors Andis Blūms.   Uzraksts “VALKA” tika atklāts 2017. gada 22. jūnijā un kopš tā laika ...

13.06.2024

Monumentu atklāja 2017. gada 2. decembrī Latvijas simtgades programmas ietvaros, par godu Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes sanākšanai 1917. gadā.   Ansambļa idejas autore ir tēlniece Arta Dumpe, akmeņkalis – Ivars Feldbergs, arhitektonisko plānošanu veica SIA "Arhitektu birojs Vecumnieks & Bērziņi".   Monumenta ...

13.06.2024

Piemineklis pirmajam Latvijas ministru prezidentam Kārlim Ulmanim atrodas Valkā, Lugažu laukumā, pie Beverīnas ielas. To atklāja 2014. gada 15. novembrī.   K.Ulmaņa krūšutēls ir veidots pēc latviešu tēlnieka Kārļa Zāles 1937. gadā veidotā meta, ko toreiz pasūtīja Latvijas Valsts Universitāte. Mūsdienu pieminekļa ...

13.06.2024

Esiet sveicināti Valkā – pilsētā, kur sākas Latvija! Esiet sveicināti Valgā – pilsētā, kur sākas Igaunija! Esiet sveicināti Valkas novadā – Latvijas Ziemeļu vārtos! Esiet sveicināti Valgas apriņķī – Igaunijas Dienvidu vārtos!   Vieta, kur paveras unikāla iespēja pilsētas centrā vienlaikus atrasties ...

13.06.2024

Atklāts 1992. gada 25. martā. Piemiņas akmens metu veidoja Jānis Andrejs Sīmanis /1947-2016/, arhitekts Aivars Kondrāts. Akmens simbolizē sašķelto latviešu ģimeņu sirdis.   No Lugažu stacijas 1949. gada 28. martā ar ešelonu Nr.97324 izveda 1152 cilvēkus, no tiem aptuveni 650 bija Valkas novada iedzīvotāji. ...

13.06.2024

Muzejs dibināts 1970. gadā. Ēka celta no 1850. līdz 1853. gadam speciāli Vidzemes draudžu skolu skolotāju semināram. Atrašanās vēsturiskajā ēkā noteikusi muzeja misiju: popularizēt latviešu pedagoga un koru kultūras pamatlicēja Jāņa Cimzes un viņa audzēkņu atstāto kultūras mantojumu, veicināt sabiedrības interesi ...

13.06.2024

Valkas Lugažu Ev. Luteriskā baznīca atrodas Valkas pilsētas austrumu daļā, Raiņa un Rīgas ielu krustojumā.   Lugažu baznīcas vārds vēstures avotos pirmo reizi parādās 1477. gadā. Būtiskākās pārbūves baznīcai ir bijušas 1729. un 1755. gadā, kad tā uz gruvešiem būvēta no jauna. Tās tornis un interjers 1910. ...

13.06.2024

Pedeles dabas taka atrodas Valkas un Valgas pilsētā abos Pedeles upes krastos pie Latvijas–Igaunijas robežas.   Dabas taku izveidoja Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007. – 2013. gadam projekts “IAVV – Valgas-Valkas pilsētu atraktivitātes ...

13.06.2024

Valkas rietumos Pedeles upes ielejā atrodas brīvdabas estrāde.   Vieta ir zīmīga ar to, ka skatuvi no skatītāju vietām atdala cauri Valkas pilsētai plūstošā Pedeles upe. Skatītāju vietas un skatuvi savieno pāri upei uzceltie divi tiltiņi. Skatuvei ir 2000 vietas un skatītājiem – aptuveni 2000 sēdvietas.   1960. ...

13.06.2024

Piemiņas akmens 1941. gada 14. jūnijā izsūtītajiem uz Sibīriju atrodas pie bijušās Valkas šaursliežu dzelzceļa stacijas (pie Domes bulvāra).   Akmeni atklāja 1996. gada 14. jūnijā. Piemiņas vietas izveidošanas darbus vadīja toreizējā Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja Inta Laganovska un Valkas ...

13.06.2024

Monumentālā skulptūra “Koklētājs”, kas veidota no šūnakmens, atrodas Rūjienas ielā netālu no brīvdabas estrādes Avotkalnā.    Skulptūru atklāja 1972. gadā par godu pirmo Vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku simtgadei. Tās autori ir tēlnieki Ojārs Siliņš un Arvīds Voitkāns, ...

13.06.2024

Zāģezera tuvumā no zemes dzīlēm iztek valcēniešu izsenis  iecienītais avotiņš. 2009. gada vasarā notika ideju konkurss – vārda došana avotiņam. Iedzīvotāji aktīvi izteica savus variantus, kā rezultātā iemīļoto ūdens ņemšanas vietu dēvē par Zāģavotu. 2010. gadā tika veikta Zāģavota labiekārtošana: ...

13.06.2024

Valkas pilsētas ziemeļrietumu daļā atrodas Zāģezers- platība – 13ha.   Zāģezers (Kalndzirnavu ezers) ir caurteces ūdenskrātuve, kas izveidota no Pedeles upes ūdeņiem. Zāģezers iekļaujas Peipusa ezera sateces baseinā. Ezera vidējais dziļums ir 1.4m, maksimālais – 2.1m. Ezera dibens dūņains. Pie Pedeles upes iztekas ...

13.06.2024