30.12.2015
Pedeles dabas taka un lapene Putraskalnā

Pedeles dabas taka atrodas Valkas un Valgas pilsētā abos Pedeles upes krastos pie Latvijas–Igaunijas robežas.

 

Dabas taku izveidoja Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007. – 2013. gadam projekts “IAVV – Valgas-Valkas pilsētu atraktivitātes uzlabošana”.

 

Valgas pusē takas kopējais garums abos virzienos ir apmēram 5 km. Valkas pusē viena krasta takas garums ir 350 m. Izveidoti pastaigu celiņi, soliņi atpūtai un lapene.

 

Lapene atrodas Putraskalnā Pedeles upes kreisajā krastā pie Sēlijas ielas tilta, pretī bijušajam baronu Vrangeļu namam (Rīgas iela Nr.2). No Putraskalna lapenes paveras ainava uz Pedeles upi divās valstīs, kā arī skats uz Valku un Valgu.

 

Paugura nosaukuma Putraskalns (igauniski – Pudrumägi; vāciski dēvēts – Buttersberg) izcelsme varētu būt saistīta ar avotiem, kas tā virsotnē pavasaros veido purvainu vietu.

 

Nosaukums Putraskalns ir visam pauguram, kas sāk veidoties gar Pedeles upes kreiso krastu no Ausekļa ielas tilta, lēnām veidojot stāvāku krastu un savu augstāko punktu sasniedz pie robežas ar Igauniju. Pirms Valkas pilsētas sadalīšanas (1920.g.) šo teritoriju sauca par Putraskalna priekšpilsētu. Mūsdienās ar vārdu Putraskalns parasti tiek apzīmēts augstākais punkts (kur atrodas lapene), kas dabā ir vislabāk pamanāms.

 

Putraskalnā savu bērnību pavadījušas igauņu-somu rakstniece Hella Vuolijoki (Hella Maria Wuolijoki; 1886-1954) un igauņu aktrise Līna Reimane (Liina Reiman; 1892-1961).

 

Teika vēsta:

Senāk igauņiem ar latviešiem bijuši lieli kari. Reiz latviešu karapulks nonācis līdz robežai un ap­meties kalnā atpūsties. Vārījuši lielu katlu ar put­ru, lai tiek spēks karot. Pulciņš igauņu tikmēr sa­nākuši kopā, noliekuši pie zemes prāvu koku, uztai­sījuši milzīgu lingu un laiduši uz latviešu nometnes pusi ar akmeni. Smagais akmens trāpījis taisni paša katlā, tā, ka visa putra izšļakstījusies. Arī karo­šana līdz ar to izjukusi. No tā laika kalna virsa bieži vien staigna, kur jāmaisās reizēm kā pa put­ru. Tā ari paugurs iesaukts par Putraskalnu.

Teika pierakstīta 1948. gada augustā, teicējs valcēnietis V. Auniņš.

 

Atrašanās vieta: No Sēlijas ielas tilta, Valka

GPS 57o46’50’’ 26o1’30’’

Atrašanās vieta kartē: šeit

Kartes avots: Baltic maps

 

 

 

 

 

Foto - Jurijs Simonovs

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.