Ape

Apes novads atrodas Vidzemes reģiona ziemeļaustrumos. Tas robežojas ar Alūksnes, GulbenesSmiltenes un Valkas novadiem, kā arī Igaunijas-Valgas un Veru apriņķiem. Apes novads sastāv no Apes pilsētas, kurš ir arī novada centrs, Apes pagasta, Gaujienas pagasta, Trapenes pagasta un Virešu pagasta.

 

Apes novads, saskaņā ar Latvija 2030 (Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija), ietilpst Dabas aizsardzības, ainavu  un kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas telpā.

Novadā ir daudzveidīga, tīra un neskarta daba, kas bagāta ar mežiem un daudzveidīgiem dabas objektiem – parkiem, alejām, klintīm un ūdenskritumiem, kā arī kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem un teritorijām.

 

Novada ūdensteces pieder Gaujas baseinam un lielākās no tām ir Gauja, Melnupe un Vaidava. Novadā atrodas 2 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas Veclaicene un Ziemeļgauja, un 8 dabas liegumi. Apes novadā atrodas 29 vietējās nozīmes kultūras pieminekļi un 33 valsts nozīmes kultūras pieminekļi.

 

Plašāka informācija: http://www.apesnovads.lv/

Apes vēsturiskais centrs

 Apes vēsturiskas centrs. Foto: http://pasta-iela-10-lv.vieglicelot.lv/lv/object/pasta-iela-10.htm 

 

Zvārtavas pils

Zvārtavas pils. Foto: https://ainodizains.wordpress.com/

 

Kalamecu grava

 Kalamecu grava. Foto: http://fotogaujiena.wordpress.lv/