Interneta pieejas punkti
Publiskie interneta pieejas punkti
Valkas novada centrālā bibliotēka Rīgas iela 22, Valka +371 64723672
Valkas Jauniešu birojs Semināra iela 21, Valka +371 29472781
Valkas novada tūrisma informācijas birojs Rīgas iela 22, Valka +371 64725522
Valgas centrālā bibliotēka Aia 12, Valga +372 766 9988
Valgas tūrisma informācijas centrs Kesk 11, Valga +372 766 1699

 

Wifi Valkā (meklēšanā spiest Valka) šeit