Mierkalna tautas nama projekta "1836" akcija "Izgaismo Latviju", vakara viesis Vilmārs Miglavs
21.06.2018. 21:00
Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas nams
Projekta “1836” pasākums “ Izgaismo Latviju!” Tradīciju salā
21.06.2018. 21:00
Kārķi
Līgo sagaidīšanas pēcpusdiena Kārķos
22.06.2018. 00:00
Pie EKO skolas
“Līgojam Valkā” - koncerts un balle
23.06.2018 - 24.06.2018
Valkas brīvdabas estrāde
“Vislatvijas Jāņu gadatirgus” Valkā
23.06.2018. 09:00 - 15:00
Pie Valkas brīvdabas estrādes
Vijciema tautas namā ielīgošana kopā ar folkloras kopu "Nāburgi"
23.06.2018. 19:00
Vijciema tautas nams
Intara Busuļa un Abonementa orķestra koncerts
12.07.2018. 20:00
Valkas pilsētas brīvdabas estrāde