WC

Pie jaunās tirgus vietas – Raiņa 3B, Valka

08:00-16:00

Lugažu laukumā vasaras periodā

24 h

Valkas novada Tūrisma informācijas birojā – Rīgas 22, Valka

Darba laikā

Valkas pilsētas kultūras namā – E. Dārziņa 8, Valka

Darba laikā

Aiz Valkas pilsētas kultūras nama – E. Dārziņa 8, Valka

24h