“Saulītes” dalībnieces savos darinājumos apvieno seno amatu noslēpumus ar mūsdienīgiem materiāliem. Rokdarbnieces labprāt dalās pieredzē radošajās darbnīcās, tirgo darbus uz vietas un izbraukumos.   Apmeklējumu saskaņot iepriekš!   Atrašanās vieta: E. Dārziņa iela 8, Valka. GPS 57°46’26’’ ...

21.06.2024

1924. gada jūlijā Finansu ministrijas Valsts budžeta nodaļa Valkas pilsētas valdei paziņoja, ka Ministru kabinets atvēlējis "izsniegt Valkas pilsētas valdei tautas nama celšanai 40 000 latus lielu summu...". Valsts kontrolei nebija iebildumu, ka Daugavgrīvas un Bolderājas veco cietokšņu nevajadzīgo un noplēšamo ēku ...

21.06.2024

Jāni Cimzi apglabāja Lugažu evanģeliski luteriskās draudzes kapos, kurus 1967. gadā pārdēvēja par Cimzes kapiem.Par audzēkņu un cienītāju savāktajiem līdzekļiem 1888.gada augustā atklāja Liepājas arhitekta Kortha veidoto pieminekli J.Cimzem atdusas vietā. Teksts latviešu, igauņu un vācu valodā vēsta, ka to „savam ...

21.06.2024

Viena no slepenākajām vietām kādreizējā Padomju Latvijā. Par atrašanos šajā teritorijā draudēja bargs sods. Bunkuri ir bijušais raķešu vadības punkts un patvertne. Bunkurus izveidoja pagājuša gadsimta 50/60to gadu mijā Padomju armijas vajadzībām.   Celtnes izveidošanai ar milzīgām ...

21.06.2024

1919. gadā Latvijas Brīvības cīņās par kritušo Valmieras kājnieku pulka karavīru brāļu kapi. Piemineklis atklāts 1922.gada 1.oktobrī, tas bija Latvijas provincē pirmais lielākais mākslinieciski veidotais piemineklis, kas uzcelts 1. Pasaules kara un Brīvības cīņu piemiņai. 1925. gadā tas kļuva par oficiālo Valmieras 4. kājnieku ...

21.06.2024

Otrajā pasaules karā kritušo Vācijas armijas karavīru brāļu kapi. Otrā pasaules kara gados Latvijā krituši ap 90 000 vācu karavīru, kopumā Latvijas teritorijā vācu karavīrus apbedīja vairāk nekā 6000 vietās, no kurām daļa joprojām tiek meklētas un karavīru mirstīgās atliekas pārvietotas uz labiekārtotām ...

21.06.2024

Veltīts Otrā pasaules kara Padomju armijas kritušajiem karavīriem (1941. – 1944).   Memoriāls atrodas Gaujas ielas labajā pusē. Pavisam memoriāla granīta plāksnēs ierakstīti 414 kritušo cīnītāju vārdi. Kapu atjaunotā ansambļa autori ir arhitekti Jānis Dripe un Arno Henriksons, kā arī tēlniece Arta Dumpe.   Memoriāls ...

21.06.2024

Baznīca pabeigta 2005. gadā (arhitekte Lija Kukele). Pirms celtniecības zemi, kur tagad atrodas baznīca, svētīja Rīgas metropolīts. Celtniecība tika plānota deviņus gadus. Nauda tika savākta, pateicoties draudzes neatlaidībai.   Draudze uzskata, ka viņu baznīcu sargā Iverskas Dievmāte – baznīca uzcelta par godu Dievmātes ...

21.06.2024

Ēku savai ģimenei cēla Mārtiņš Ūdris (1839-1921) – J.Cimzes semināra audzēknis, ilggadīgs Lugažu draudzes skolotājs, ērģelnieks, kora diriģents, Valkas Viesīgās biedrības dibinātājs.   Ēka celta 1902.gadā, par ko liecina virs ieejas redzamais uzraksts „ANNO 1902”.  Jau pirms 1921.gada ēka nodota ...

21.06.2024

Tiesas ēka atrodas pašā Rīgas ielas sākumā pie Latvijas-Igaunijas robežas. Ēku komplekss celts 1854. gadā un sākotnēji bijusi baronu fon Vrangeļu dzimtas māja. Baronu fon Vrangeļu dzimtai piederējušas Lugažu muižas zemes jau kopš 1624. gada.   Ēka vairākkārt pārbūvēta un izmantota gan kā Valkas apriņķa ...

21.06.2024

Iebraucot Valkā no Rīgas puses, vietā, kur novirzās Semināra iela, ir redzama pilsētas domes administrācijas ēka. Šis skaistais un savdabīgais nams tika uzcelts 1909. gadā pēc advokāta Afnera pasūtījuma. Padomju laikā tajā atradās kara komisariāts. Pēdējā pārbūve tika veikta 1995. gadā, lai telpās varētu strādāt Valkas ...

21.06.2024

Mākslas skolu kā izglītības iestādi atklāja 1990. gadā, bet ēku pilnībā atjaunoja 2012. gadā Norvēģijas finanšu instrumenta programmas projekta „Valkas un Valgas pilsētu kopējās mākslas vides attīstība” ietvaros.   Atraktīvā un krāsainā topošo mākslinieku mājvieta ar savu arhitektonisko risinājumu ...

21.06.2024

Valkas ģimnāzijas ēka celta no 1929. – 1930. gadam pēc Izglītības ministrijas arhitekta Indriķa Blankenburga projekta.   Ēkai raksturīgs ir stingrs funkcionālisma stils ar arhitektoniski akcentētu centrālo daļu, kuras augšējā daļā atrodas zāle ar lielākām logu ailēm. Ēkas eksterjerā vērojamas klasicisma iezīmes. ...

21.06.2024

Bijušās pamatskolas ēka atrodas Ausekļa ielas kreisajā pusē pilsētas centrā.   Pēc pilsētas sadalīšanas 1920. gadā vēsturiskais un saimnieciskais centrs palika Igaunijas pusē. Latvijas Valkai pilsēta bija jāsāk veidot praktiski no pašiem pamatiem. Pilsētas centra perspektīvajā vidē starp citām jaunām ...

21.06.2024

Rakstnieks Roberts Eidemanis (1895. gada maijā – 1937.gada 6.decembris). Piemineklis atklāts 1967. gada 29. oktobrī, kura autors M. Lange.   Roberts Eidemanis dzimis Lejascie­mā. Viņa tēvs, progresīvi noskaņots cil­vēks, bija beidzis Cimzes skolotāju seminā­ru. Strādādams Lejasciemā par skolotāju, ērģelnieku ...

21.06.2024