Liepa kādreiz esot bijusi kā baznīca, tur baroti gariņi un noturēti svētbrīži pēc kāzām. Vēl pat 20.gadsimta 50.gados cilvēki esot gājušo pie liepas kā uz baznīcu.   Strautmaļu liepas apkārtne ir sakopta, aizvākti kādreiz tīruma malā samestie metāllūžņi, bet no lauka novāktie akmeņi sakrauti īpašā krāvumā. ...

09.08.2020
09.08.2020
09.08.2020

Burgu pļavas aizņem 183ha lielu platību, iespējams, nosaukums radies no tuvējās Burgas muižas. Diemžēl tā mūsdienās nav saglabājusies.   Netālu no Burgas pļavām norisinājusies Ērģemes kauja, kurā krievu karaspēks 1560. gada 2. augustā sakāva Livonijas apvienotos spēkus. Pēc šīs kaujas sekoja Vīlandes ieņemšana ...

09.08.2020
09.08.2020

Īpatnējs un izcils ar priežu siliem apaudzis iekšzemes kāpu masīvs, ainaviski izteiksmīgs un unikāls visā Latvijā. Masīva centrālo vietu aizņem Mārkalnu kāpu masīvs, ko veido vairāk kā 20 viena otrai paralēli pieslējušās izliektas kāpu grēdas. Atsevišķu grēdu garumi pārsniedz 1 km.Masīvs atrodas ceļa Valka ...

09.08.2020