05.06.2018
Daļa plānoto aktivitāšu projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” ietvaros ir īstenotas

Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” (“Green Railway”, projekta nr. Est-Lat24) ietvaros tika ierīkota atpūtas vieta un izveidota novietne sliežu riteņiem vecās Valkas dzelzceļa stacijas teritorijā. Atpūtas vietu un novietni izgatavoja uzņēmums SIA “MJ Eirobūve”.

 

Projekta ietvaros plānotas vēl citas aktivitātes šajā teritorijā, tas ir, sliežu riteņu iegāde, teritorijas sakopšana (krūmu izciršana), kā arī informatīvo zīmju un stendu uzstādīšana. Ar sliežu riteņiem būs iespēja pārvietoties no vecās Valkas dzelzceļa stacijas līdz Latvijas-Igaunijas robežai un atpakaļ.

 

Vecās Valkas dzelzceļa stacijas teritorijas labiekārtošana ir tikai daļa no projektā plānotām aktivitātēm, projekta ietvaros tiks sakopta vecā dzelzceļa līnija posmā no Latvijas-Igaunijas robežas līdz Žuldiņām (aptuveni 5 km), kā arī uzstādītas informatīvās zīmes visā “Green Railways” maršrutā.

 

“Green Railway” projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot kopīgu tūrisma maršrutu caur Latviju un Igauniju, atjaunojot vecās šaursliežu dzelzceļa līnijas.

 

Valkas novada domes kopējais projektā piešķirtais budžets ir 34225,00 EUR, no kuriem 29091,25 EUR (85% no izmaksām aktivitātēm Valkas novadā) līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots no 2017. gada 1. marta līdz 2019. gada 30. aprīlim. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, tā kopējais budžets ir 1 174 938 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītājs

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.