10.02.2021
Vidzemes tūrisma pakalpojumu sniedzēji aicināti pieteikties atpazīstamības zīmei “Gājējam draudzīgs”

Vidzemes plānošanas reģions aicina tūrisma pakalpojumu sniedzējus līdz 15. februārim pieteikties zīmei “Gājējam draudzīgs”. Šo zīmi var saņemt jebkurš uzņēmējs vai objekts, kas piedāvā pārgājienu ceļotājiem nepieciešamos pakalpojumus, – ne tikai naktsmītnes, bet arī kafejnīcas, krodziņi un restorāni, tūrisma informācijas centri, degvielas uzpildes stacijas, veikali u.tml. Zīme nav piesaistīta kādai konkrētai takai vai maršrutam, bet ir apliecinājums, ka attiecīgais pakalpojumu sniedzējs izprot pārgājienu tūristu vajadzības.

 

Kāpēc  šāda zīme?

Lai veiksmīgi realizētu kādu tūrisma produktu, iesaistītajām pusēm jāstrādā pēc līdzīgiem viesmīlības kvalitātes principiem. Zīmes "Gājējam draudzīgs" kritēriji, kuru izstrādē tika iesaistītas organizācijas ar vērā ņemamu pieredzi aktīvās atpūtas un pārgājienu rīkošanā, var kalpot par orientieri tūrisma uzņēmējiem, lai izprastu pārgājienu un dabas tūristu vajadzības un piedāvātu nepieciešamos pakalpojumus. Savukārt, ceļotājiem zīme "Gājējam draudzīgs" ļauj atpazīt tūrisma pakalpojumu sniedzējus, kuri saprot un respektē kājāmgājēju vajadzības.

 

Šāda atpazīstamības zīmes izveidota, reaģējot uz pieaugošo pārgājienu tūrisma popularitāti un iedvesmojoties no citu valstu pieredzes. Zīmei “Gājējam draudzīgs” var pieteikties tūrisma uzņēmēji Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, un zīmei visās Baltijas valstīs ir vienota vizuālā identitāte.

 

Kā pieteikties zīmei?

Aizpildot pieteikuma anketu, jāveic pašnovērtējums un jāatzīmē atbilstība noteiktiem kritērijiem, kuri iedalīti būtiskajos un ieteicamajos. Lai tūrisma uzņēmējs saņemtu zīmi “Gājējam draudzīgs”, jābūt izpildītiem vismaz 75 % no būtiskajiem kritērijiem.

 

Naktsmītnēm ir izveidota atsevišķa anketa ar 24 kritērijiem, savukārt, pārējiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem jāaizpilda vispārējo kritēriju anketa ar 13 kritērijiem. Pieteikuma anketas var lejupielādēt Vidzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē www.vidzeme.lv vai ej.uz/gajejiemdraudzigs

 

Aizpildītus pieteikumus lūgums līdz 2021. gada 15. februārim sūtīt Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma ekspertei Ilzei Liepai: ilze.liepa@vidzeme.lv

 

Kas piešķir zīmi?

Latvijā zīmi piešķir komisija, kurā ir 13 dalībnieki – gan valsts iestādes, gan organizācijas, kuras atbalsta kājāmiešanu, aktīvo atpūtu un dabas tūrismu: Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, Vidzemes plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latgales reģiona Tūrisma asociācija "Ezerzeme", Latvijas Kempingu asociācija, Latvijas Dabas tūrisma asociācija, “Hikingin Latvia”, “MovementSpontaneous”, Aktīvā tūrisma centrs Eži, “Uzzini – Iepazīsti”, “Purvu bridēji”.Par komisijas sasaukšanu un zīmes piešķiršanu Latvijā atbild Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”.

 

Lēmumu par katru konkrēto tūrisma pakalpojumu sniedzēju komisija pieņem diskusiju rezultātā, balstoties uz kandidāta sniegto informāciju par tā atbilstību kritērijiem. Komisija tiekas vismaz 1–2 reizes gadā vai pēc nepieciešamības. Līdz 15. februārim iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti zīmes “Gājējam draudzīgs” komisijas sēdē 19. februārī.

 

2020. gada oktobrī notika pirmā zīmes "Gājējam draudzīgs" komisijas sēde Latvijā, kurā tika nolemts zīmi piešķirt 18 tūrisma pakalpojumu sniedzējiem – 10 no tiem Vidzemē. 

 

Valkas novadā šādu zīmi jau ir saņēmis Dizaina viesu nams Bergervilla, Vijciema pagastā. Aicinām arī citus novada tūrisma pakalpojumu sniedzējus būt aktīviem un iesaistīties! 

 

 

Informāciju sagatavoja: 

Māra Sproģe,

sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā,

mara.sproge@vidzeme.lv,

tālr.: +371 26488091

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.