06.11.2018
Uzstādīts “Green railways” informācijas stends

Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” (“Green Railway”, projekta nr. Est-Lat24) ietvaros ir izgatavots un uzstādīts informācijas stends, kur redzama informācija gan par “Green railways” projektu, gan pieejamiem posmiem, gan par Valku un Valgu. Stends atrodas uz Rīgas un Poruka ielu krustojuma, blakus dzelzceļa līnijai. Tuvākajā laikā pie stenda tiks pievilkta elektrība, un tumšajos dienas periodos tas būs izgaismots.

 

Papildus projekta ietvaros ir uzstādīti pieci gulšņi posmā “Žuldiņas” – Latvijas/Igaunijas robežā (bijusī šaursliežu dzelzceļa līnija). Gulšņi kalpo kā norāžu zīmes, uz tiem tiek norādīts noietais km skaits atkarībā no atskaites punkta (Valka vai Ape). Tuvākajā laikā uz gulšņiem būs piestiprināti arī veco dzelzceļu staciju un līniju attēli.

 

“Green Railway” projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot kopīgu tūrisma maršrutu caur Latviju un Igauniju, atjaunojot vecās šaursliežu dzelzceļa līnijas.

 

Valkas novada domes kopējais projektā piešķirtais budžets ir 34225,00 EUR, no kuriem 29091,25 EUR (85% no izmaksām aktivitātēm Valkas novadā) līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots no 2017. gada 1. marta līdz 2019. gada 30. aprīlim. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, tā kopējais budžets ir 1 174 938 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

 

Projektu vadītājs: Toms Simtiņš

 

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.