13.01.2021
Nozaru pārstāvji vienojas par 3 stratēģiskiem mērķiem tūrisma un transporta koridora Via Hanseatica attīstībai līdz 2030. gadam

2021. gada 7. janvārī Vidzemes plānošanas reģions organizēja iesaistīto pušu tikšanos, lai turpinātu uzsākto diskusiju par tūrisma un transporta koridora attīstības vīziju Via Hansetica maršrutā līdz 2030. gadam. Tūrisma un transporta nozaru pārstāvji vienojās par trīs Via Hanseatica tūrisma koridora stratēģiskiem attīstības mērķiem: 1) uzlabot satiksmes plūsmas ātrumu un efektivitāti; 2) attīstīt tūrisma un mobilitātes informācijas sistēmas; 3) palielināt tūristu plūsmu Via Hanseatica tūrisma koridorā.

 

Pērn decembrī uzaicinātie diskusijas dalībnieki tikās tiešsaistē, lai pārrunātu esošās situācijas apkopojumu un sniegtu savas idejas stratēģijas mērķu un rīcību precizēšanai un papildināšanai. 2021. gadam iesākoties, nozaru pārstāvji tika pulcēti, lai sniegtu savu redzējumu par dokumenta stratēģisko daļu.

 

Dokumenta projekta stratēģiskajā daļā formulēta tūrisma maršruta Via Hanseatica ilgtermiņa attīstības vīzija pasažieru plūsmas uzlabošanai, stratēģiskie mērķi un attīstības prioritātes. Papildus tam ir iezīmēti rīcības virzieni un ilgtermiņā veicamās darbības stratēģisko mērķu sasniegšanai.

 

Raugoties uz teritorijas potenciālo attīstību nākotnē, Via Hanseatica maršruts definēts kā pievilcīgs tūrisma reģions Latvijā, ko iecienījuši gan vietējie, gan ārzemju tūristi un, jo īpaši, dabas tūrisma mīļotāji. To iezīmēs plašs gājēju un veloceļu tīklojums, un būs attīstīta savstarpēji integrēta un ērta ārējā un iekšējā mobilitāte.

 

Ņemot vērā, ka teritorijas ekonomiskajai attīstībai satiksmes sistēmas kvalitāte ir izšķiroša, sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis, ka konkrētajā teritorijā nepieciešami satiksmes uzlabojumi, lai tā varētu konkurēt nacionālā un starptautiskā līmenī. Būtiskas izmaiņas iespējams veikt, pilnveidojot gan transporta infrastruktūru, gan arī paaugstinot sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti, tostarp lielu uzmanību pievēršot ērtu savienojumu nodrošināšanai. Svarīgi, lai pastāvētu iespēja izmantot dažādus transporta veidus t.s. pirmajam un pēdējam kilometram, sabalansējot tradicionālu un relatīvi jaunu mobilitātes risinājumu piedāvājumu un iespējas Via Hanseatica ietekmes areālā.

 

Jāpiebilst, ka nepieciešamie uzlabojumi ir nozīmīgi kā teritorijas viesiem, tā arī pastāvīgajiem iedzīvotājiem – tāpēc definējot mērķus un rīcības izmantota integrēta pieeja, nodrošinot ilgtermiņā augstu pakalpojumu kvalitāti abām savstarpēji saistītajām lietotāju grupām.

 

Atgādinām, ka stratēģiskā dokumenta izstrādes mērķis ir noskaidrot nepieciešamos transporta infrastruktūras, pakalpojumu un informācijas uzlabojumus, lai nodrošinātu ērtāku un efektīvāku pasažieru (galvenokārt tūristu) plūsmu tūrisma maršrutā Via Hanseatica, veicinot tūrisma attīstību Vidzemes plānošanas reģionā.

 

Tūrisma maršruta Via Hanseatica attīstības vīzija izstrādāta, balstoties uz veikto esošās situācijas analīzi, kuras ietvaros tika intervēti transporta nozares eksperti, tūrisma nozares eksperti un uzņēmēji, Via Hanseatica ietekmes areāla pašvaldību pārstāvji, kā arī pasažieru pārvadātāju pārstāvji. Tika analizētas arī pasažieru un tūristu plūsmas, novērtēts infrastruktūras stāvoklis un pakalpojumu kvalitāte.

 

Tūrisma maršruta Via Hanseatica attīstības vīzijas izstrāde skatāma kontekstā ar hierarhiski augstāk stāvošo spēkā esošo Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu - Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam. Dokuments, kura izstrāde drīzumā noslēgsies, kalpos kā vadlīnijas konkrētās teritorijas attīstībai, un to savā darbā varēs izmantot gan pašvaldību speciālisti, piemēram, izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, gan arī uzņēmēji, plānojot jaunu pakalpojumu ieviešanu Via Hanseatica teritorijā.

 

Tūrisma un transporta koridora attīstības vīzijas 2030 izstrādi maršrutā Via Hanseatica veic personu apvienība SIA "Reģionālie Projekti" un SIA "Ardenis" Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta "Baltijas transporta loks (Baltic Loop)" ietvaros.

 

Dokumenta izstrādi paredzēts pabeigt līdz 2021. gada janvāra beigām, un ikviens interesents ar to varēs iepazīties Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv .

 

Via Hanseatica ir vēsturiski sens tūrisma maršruts, kas savieno Igauniju, Latviju un Krieviju. Šī maršruta pamatā ir transporta un tirdzniecības maršruts, ko veido vēsturiskie tirdzniecības ceļi no Sanktpēterburgas caur Tartu uz Rīgu. Pētījuma tvērums ir tūrisma maršruta Via Hanseatica daļa, kas ietilpst Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā.

 

Attēlā: Pētījuma teritorija tūrisma maršruta Via Hanseatica teritorija un ietekmes areāls Vidzemes plānošanas reģionā (Avots: Pētījuma autori)

 

Tiešsaistes sanāksme tika organizēta Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta "Baltijas transporta loks (BALTIC LOOP)" ietvaros, ko Latvijā īsteno Vidzemes plānošanas reģions. Projekta mērķis ir aktualizēt un uzlabot transporta plūsmas Austrumu – Rietumu virzienā Baltijas jūras reģiona centrālajā daļā, radot atbilstošus risinājumus pasažieru un kravu transporta kustības uzlabošanai un dažādu pārvadājumu veidu savietojamībai. Vairāk informācijas – http://www.vidzeme.lv un http://www.balticloop.eu .

 

 

Jautājumiem: Vidzemes plānošanas reģiona telpiskās plānošanas eksperts Andžejs Stepančuks (andzejs.stepancuks@vidzeme.lv), transporta eksperte Kristīne Malnača (kristine.malnaca@vidzeme.lv).

Par projektu Baltic Loop – projekta vadītāja Inese Jēgere (inese.jegere@vidzeme.lv).

 

 

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā (anita.abolina@vidzeme.lv).

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.