15.01.2016
Velotūrisma rokasgrāmata

Velotūrisma praktiķa un pakalpojumu sniedzēja rokasgrāmata  ir domāta kā praktisks padomdevējs tiem, kuri jau sniedz vai nākotnē tikai plāno sniegt ar velotūrismu saistītus pakalpojumus, vai arī veido savas teritorijas (tuvākās apkārtnes, pagasta, aizsargājamas dabas teritorijas, novada, reģiona) velotūrisma piedāvājumu.

 

Rokasgrāmatā galvenais uzsvars ir likts uz praktisku jautājumu risināšanu – kā izprast un apmierināt velotūrista vajadzības, kā praktiski veidot un dabā marķēt velotūrisma maršrutus, kā ikdienā rīkoties atbildīgi ar resursiem, ko izmantojam velotūrisma produkta veidošanā, kā sagatavot un reklamēt sevis radīto piedāvājumu, apsaimniekot ar velotūrismu saistīto infrastruktūru un veicināt zaļas un drošas velobraukšanas pamatprincipu ieviešanu.

 

Velotūrisma rokasgrāmatas autori un atbalstītāji ir praktiķi, kuri paši ikdienā brauc ar velosipēdu, veido aktīvā un dabas tūrisma maršrutus, kā arī tiem ir pieredze ar velotūrismu un velotransportu saistītu pakalpojumu sniegšanā.

 

Rokasgrāmata tapusi Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” ietvaros.

 

Velotūrisma rokasgrāmata pieejama šeit (pdf formāts).

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.