07.01.2016
Zīles dabas taka

Taka sākas Zīles centrā. Zīlē var nokļūt, nogriežoties no Valkas – Smiltenes šosejas, sekojot norādei uz SIA “Ieviņas” kokzāģētavu. Dabas takā ir dažādi apskates objekti – galvenokārt Eiropas nozīmes īpaši aizsargājami mežu biotopi, piemēram, nogāžu un upju palieņu meži, kuros aug veci ozoli un citi platlapji.

 

Tas ir nekopts, pirmatnējs mežs ar sakritušiem zariem. Gar taku izlikti stendi ar informāciju par skatāmajiem biotopiem, tiem raksturīgajiem augiem, dzīvniekiem un kukaiņiem. Gājēju ērtībai uzcelti tiltiņi un skatu platformas un izvietotas norādes.

 

Gida pakalpojumi
DAP vides inspektore Rūta Zepa, tālr. 26361362.
 
Cita tūrisma info
 
Apsaimniekotājs
Taku izveidota LIFE projekta „Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana” ietvaros, to apsaimnieko a/s Latvijas valsts meži
 
Atrašanās vieta: Zīle, Valkas pagasts.
GPS 50o42’9’’ 26o2’46’’
Atrašanās vieta kartē: šeit
Kartes avots: Baltic maps
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.