08.01.2016
Kokšu ezeru dabas taka

Kokšu ezeru dabas taka atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā „ Ziemeļgauja”.  Gar taku izvietotajos stendos atrodama  informāciju  par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, par Ziemeļgauju un tās dabas bagātībām  –mežu un ūdeņu biotopiem, dažādu sugu dzīvotnēm, putniem un dzīvniekiem.

 

Kokšu ezeru virkni veido Dibena, Dziļais, Zāļu un Leišu ezers. Tiem cauri tek Gaujas kreisā krasta pieteka Kokšupīte. Ezeru vidējais dziļums 8-14 m.
 

Takai ir vairāki maršruti. Viens ir ap Zāļu ezeru 2,7 km garumā. Otrs ap Zāļu un Dziļo ezeru 4,5 km garumā. Var pārvietoties arī ar velosipēdu 7 km garā maršrutā, apbraucot Zāļu, Dziļo un Dibena ezeru. Takas sākumā uzstādīts informatīvs stends ar takas shēmu un aprakstu. Lai nenomaldītos no takas,ielāgo, ka ejot apkārt ezeriem tie vienmēr būs labajā pusē!

 

Kājāmgājēju maršruta veikšanai piemērotākie apavi būs tādi, ar kuriem  vari noiet pa kādu resnāku baļķi, gan iebrist  kādā mitrākā vietā.

 

Atcerieties, ka ugunskuru drīkst kurināt tikai pie ezeriem izveidotajās atpūtas vietās un  atkritumus izmest tiem paredzētajos konteineros!

 

Kokšu ezeru dabas taku 2011.gadā ierīkoja Dabas aizsardzības pārvalde ar  Latvijas Valsts mežu Austrumvidzemes mežsaimniecības finansiālu atbalstu.

 

 

 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav pieejama cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~2 h

GARUMS

Kājāmgājējiem. kājām iespējams iziet arī īsākus maršrutus:

  • 2,7 km ejot apkārt tikai Zāļu ezeram,
  • 4,5 km ejot visu maršrutu.

Velobraucējiem 7 km.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7; I-XII

VEIDS

lokveida līnijveida

TAKAS SHĒMA

lejupielādēt >>>

MARĶĒJUMS

Kājāmgājējiem marķējums – sarkans aplītis uz balta fona.

Velosipēdistiem piktogrammas .

APVIDUS

Ezeri, upe, upes krasts, nogāzes, mežs.

 

 

SEGUMS

Iestaigāta taka. Taku ejot palu laikā noderēs ūdensnecaurlaidīgi apavi.

APVIDUS

Mežs, ezers, pļavas, bebraines.

 

   

NOKĻŪŠANA

Pa ceļu P24 Smiltene-Valka jādodas līdz krustojumam ar ceļu V261 (X: 619230, Y: 393278 / Lat: 57.665950, Lon: 25.998716). Tad ~4,5 km līdz Kokšu upītei (X: 623107, Y: 394289 / Lat: 57.673983, Lon: 26.064162) līdz norādei uz Kokšu ezeru dabas taku.

Pa ceļu P23 Valka-Gaujiena jādodas līdz krustojumam ar ceļu V261 (X: 629406, Y: 395700 / Lat: 57.684882, Lon: 26.170464). Tad ~8,5 km līdz Kokšu upītei (X: 623107, Y: 394289 / Lat: 57.673983, Lon: 26.064162) līdz norādei uz Kokšu ezeru dabas taku.

 

     

CITA NODERĪGA INFO

Valkas tūrisma informācijas birojs; tib@valka.lv

Papildinfo, uzziņas - Dabasaizsardzības pārvaldes vides inspektore  Rūta Zepa, tālr. +371 26 361 362

APSAIMNIEKOTĀJS

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

 
 
Gida pakalpojumi
DAP  vides inspektori: Rūta Zepa, tālr. 26361362
Apsaimniekotājs
DAP Vidzemes reģionālā administrācija un a/s Latvijas valsts meži.
 
 
Atrašanās vieta: Valkas pagasts, Valkas novads
Takas sākums X: 623742, Y: 6394351 / Lat: 57.6743717, Lon: 26.0748439
 
 
 
 
 
 
 
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.