17.03.2020
Tūristu mītnēm katru dienu jāziņo par ārvalstu viesu skaitu

 

Saskaņā ar 2020.gada 14.marta Ministru kabineta lēmumu, sākot ar 2020. gada 17. martu tiek aizliegta personu un transportlīdzekļu pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķēršosanās vietām, kas paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus. Šis lēmums neattiecas uz šobrīd Latvijā esošajiem ārvalstu tūristiem; tiem ir atļauts izceļot no Latvijas Republikas arī pēc aizlieguma spēkā stāšanās.

 

Lai nodrošinātu Ministru kabineta lēmuma izpildi, katrai tūristu mītnei ir obligāts pienākums katru dienu līdz plkst. 12:00 aizpildīt informāciju par tajā izmitinātajiem ārvalstu tūristiem, norādot, cik tūristi un no kuras valsts ir nakšņojuši tūristu mītnē iepriekšējā naktī.

  

Tūristu mītnēm katru dienu jāziņo par ārvalstu viesu skaitu  https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27402-turistu-mitnem-katru-dienu-jazino-par-arvalstu-viesus-skaitu

Informāciju lūdzam pildīt norādītajā tiešsaistes anketā līdz turpmākam rīkojumam: MailScanner has detected definite fraud in the website at "forms.gle". Do not trust this website: https://forms.gle/SUZRY8NN5fPjR8pQ7

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.