13.01.2016
Velomaršruts “Tour de LatEst”
  • Maršruta garums: 1296km
  • Maršruta atrašanās vieta : Vidzeme un Dienvidigaunija
  • Ceļa segums: asfalts un grants
  • Velomaršruta karte 

Velomaršruts “Tour de LatEst” iet cauri divām valstīm – Latvijai un Igaunijai, kas tika izveidots Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” ietvaros. Ainaviski, vizuāli un informatīvi maršruts ir ļoti daudzveidīgs. To izbraucot, iespējams tuvāk iepazīt latviešu un igauņu kultūrvēsturisko mantojumu, populārākos tūrisma objektus un vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Maršruts šķērso vairākas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas- nacionālos un dabas parkus, ainavu apvidus un biosfēras rezervātu.

Apskates objekti maršrutā Valkas apkārtnē
Velomaršruts iet cauri arī bijušajam Valkas rajonam, caur Strenčiem, Smilteni un Valku. No Strenčiem līdz Valkai maršruts iet pa Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, tā ir mazapdzīvota teritorija ar mežainiem un paugurainēm un pļaviņām. Sedas tīrelī ir iespējams iepazīt purva floru un faunu. Ceļa posms Smiltene-Valka vijās cauri mežu masīviem, netālu no Vijciema, Mežmuižā, atrodas viena no vecākajām čiekurkaltēm Latvijā, kur vērojama aptuveni 100 gadu sena čiekuru apstrādes tehnika.

Valka/Valga – viena no tām pilsētām pasaulē, kur robeža šķērso pilsētas centru un sadala to divās daļās. Ēit maršruts izmet 709km lielu loku Igaunijā. Aiz Igaunijas robežas izbraucot cauri Valgai, vispirms varam izbaudīt braucienu pa jauno veloceliņu, pēc tam nonākam mežiem ieskautā un ezeriem bagātā Korkilas ciemā, kas apmeklētājus priecē ar savu idillisko ainavu. Dzidrais Valgjerva ezers ir ideāla vieta, lai apstātos, atpūstos un izbaudītu atsvaidzinošu peldi. Uzmanība jāpievērš tam, ka grants seguma ceļu kvalitāte ir mainīga atkarībā no laika apstākļiem un ceļu uzturēšanas intensitātes

Smiltene
Pilsēta uz trima pakalniem. Viens ir Cērtenes pilskalns, kur iizveidotas dabas takas un atpūtas vietas, otrs_lazdukalns ar 21m augstu skatu torni, trešais Jāņu kalns ar brīvdabas estrādi. Apmeklētājiem atvērts Kalnmuižas parks un Smiltenes luterāņu baznīca.

Strenči
Gaujas plostnieku galvaspilsēta. Gaujas krastā esošās mazpilsētas teritorijā apskatāmas Strenču krāces, akmeņiem veidots Gaujas labā krasta stiprinājums, brīvdabas estrāde, Gaujas plostnieka skulptūra, 1909.gadā būvēts dzelzsbetona tilts pār Gauju ( otrs vecākais latvijā) un Gaujas vecupes.

Sedas purva dabas liegums
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā izveidotd ar mērķi aizsargāt ūdensputnu ligzdošanai piemērotu teritoriju. Kūdras ieguves rezultātā dabiskie purvu biotopi tikpat kā nav saglabājušies. Izstrādātajos kūdras kurjeros izveidojušās daļēju aizaugušās seklās ūdenstilpnes ir piemērotas ūdensputnu ligzdošanai, tās ir nozīmīgas gājputnu apmešanās vietas migrācijas laikā.

Jercēnu muiža un muižas parks
Pirmo reizi Jaunjercēnu vārds rakstos minēts ap 1560.gadu te apskatāmas pašvaldības īpašumā esošās muižas kompleksa ēkas – „freileņu”” māja, klēts, stallis un parks ar ozolu aleju, daudzžuburu liepu un jauku atpūtas vietu. Aptuveni 1,5 km attālimā no muižas kompleksa atrodas Kaņepju dižozols – otrs resnākais dižozols Latvijā. Ekskursijas pieteikt iepriekš pa tālr .: +371 64729499

Ērģemes pilsdrupas
Senāk spēcīgs cietoksnis Livonijas ordeņvalsts austrumu robežu aizsardzībai.Būvēts 14.gs.sākumā, izpostīts Ziemeļu kara laikā ( 1700-1721). Leģenda vēsta, ka zviedru karavīri pilī paslēpuši armijas kasi.

Patriotiskās audzināšanas patstāvīgā ekspozīcija kara muzejā
Patstāvīgā ekspozīcija, kas atrodas robežpilsētā Valgā, iepazīstina ar Igainijas nacionālās aizsardzības vēsturi un mūsdienām. Ekspozīcijā ietilpst militārie transportlīdzekļi, bruņumašīnas, tanks, mežabrāļu bunkurs, helikopters un vērtīga ieroču kolekcija.

Korkilas dabas aizsardzības teritorija un Valgjervs
Ezeriem bagāta teritorija ar idillisku ainavu. Valgjervs ir mežezers ar īpaši dzidru ūdeni un stāviem krastiem. Ezera vidusdaļā esošajā sēklī ie atrasts unikāls 14.-15.gs. pāļu celtbes paliekas. Igaunijas folklorā ezers minēts kādā pasakā, kas stāsta par to, kā muiža un baznīca nogrima māsas un brāļa precību laikā.

Sangastes pils
1881.gadā celtā Sangastes pils , kas piederēja slavenam rudzu audzētājam grāfam Bergam. Lielā sarkano ķieģeļu kungu māja ir viens no lepnākajiem historisma piemēriem Baltijā. Apmeklētāju uzmanību saista parks ar retām koku sugām un atbalss efekts, kas dzirdama nostājoties velvē zem galvenā pils torņa.

Karulas nacionālais parks
Reģiona lepnums ir Karulas nacionālais parks, kurā iespējams izbaudīt skaistu vidi un vēstures un kultūras skaistumu un dažādību. Šeit saglabājušās gadsimtiem senas zemnieku mājas, no mutes mutē nodoti tautas nostāsti, ir zināms, kur senos laikos atradušies akmens krāvuma kapi, šeit atceras mežabrāļus un rūpējās par senču kapa vietām.

Vairāk informācija:

http://www.vidzeme.com/tourdelatest/
www.strencunovads.lv
www.smiltene.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.