07.01.2016
Dzejnieces Velgas Kriles memoriālā istaba

Dzejnieces un dramaturģes Velgas Kriles piemiņai izveidota memoriālā istaba, ko atklāja 2004. gada 25. septembrī.

 

Velga Krile dzejniece dzimusi 1945.gada 27. septembrī Valkas pagasta „Strautiņos”, skolotāja ģimenē. 1964. gadā beigusi Valkas 1. vidusskolu tālāk mācījusies LU Vēstures un filoloģijas fakultātē Latviešu valodas un literatūras nodaļā. Vēlāk , no 1967-1969. gadam ,atgriezusies Valkas pagastā un strādājusi par kluba vadītāju Valkas rajona kolhozā “Ļeņina ceļš”. Strādājusi arī par bibliotekāri Valmieras ciemā, par korektori izdevniecībā “Liesma”, par bibliotekāri Zinātniski tehniskajā bibliotēkā. No 1977. gada algotu darbu nestrādāja slimības dēļ.

 

Krile ir romantiskās dzejas tradīciju turpinātāja. Dzejā dominē smalka garīga realitāte, altruisms, pietāte pret pasauli, iekšējās stabilitātes rašana transcendentālā sfērā, centieni izzināt cilvēka eksistences jēgu, arī garīgu saskares punktu un dvēseliskās saderības meklējumi līdzcilvēku vidū. Kriles dzejas poētika ir polistilistiska. Dzejniece mirusi 1991. gada 31. augustā, apbedīta Valkā, Cimzes kapos.

 

Tradicionāli „Velgas dienas” allaž notiek dzejnieces memoriālajā istabā, kur viss ir saglabājies tāpat, kā pirms 12 gadiem Kriles dzīves laikā. Ieejot šajās telpās rodas sajūta, ka dzejniece ir tikai uz brīdi izgājusi.

 

Apmeklējumu saskaņot iepriekš.

 

Atrašanās vieta: "Strautiņi", Valkas pagasts

GPS 57o45'28" 25o56'29"
Tālrunis: +371 64745688 ; +371 20057147

Atrašanās vieta kartē: šeit

Kartes avots: Baltic maps

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.